Reference

Reference budou brzy doplněny.

Pro spolupráci na projektu Mood Book pro mě bylo nejdůležitější vzájemné pochopení a sladění. Nejlépe investovaný čas byl pro mě povídání si o projektu a společný brainstorming. Od začátku jsem cítil, že JuiceUP náš projekt zajímá. Věděl jsem, že celkové “nakoupení” pro projekt a společná ambice je klíčovým momentem! Podařilo se nám nastavit pocit hluboké důvěry a souznění. Nepochybuji, že všichni (v JuiceUPu, moderátoři workshopů, fotograf, grafici, textaři, podpora a další.) na projektu odvedli tu nejlepší práci, které byli schopni.

Martin Matras

Manažer projektu nové centrály, Česká spořitelna

V podstatě jsme si potřebovali utřídit myšlenky. Byli jsme si vědomi toho, že k rychlé inovaci technologií bude nutné týmům obstarat prostor, kde se budou moci setkávat, spolupracovat a testovat nová řešení s klienty. Měli jsme k dispozici část staré výrobní haly, několik velmi motivovaných osob, mnoho dobrých nápadů, energii, ale velmi omezené znalosti o tom, v čem „inovativní pracovní prostředí“ spočívá. Naše spojení se s JuiceUP a Yuar byl tedy krok k tomu, abychom získali externí znalosti v oboru workspace designu a se všemi změněnými vklady dosáhli jasnějšího rozsahu a přístupu. Celý proces se odehrával na bázi profesionální komunikace. Také jsme měli možnost získat inspiraci od jiných firem, které jsou již napřed v budování technologicky-zážitkových center poblíž svých výrobních prostorů. Hlavní přidaná hodnota tedy spočívala ve vedení našeho týmu tímto procesem na základě metody „design thinking“ a v balancování situací, kdy každý mohl projevit svůj názor a kdy bylo nutné posunout se dále.

Luboš Malý

Director Knowledge Management Innovation in Operations LEGO Production, s.r.o.