Case study Mood Book České spořitelny

Mood Book slouží jako zdroj inspirace pro všechny tvůrce a spolutvůrce podílející se na projektu nové centrály České spořitelny. Ukazuje, jak Česká spořitelna nad stavbou přemýšlí a jaké jsou základní myšlenkové principy a východiska, které chce do budovy otisknout.