Change management

Při změně na pracovišti je důležité naslouchat zaměstnancům i zaměstnavateli. Je třeba ukázat, jaké výhody změna přinese a vnímat podněty, které mohou změně přispět.

Change management

Change management je řízení změn, které se na pracovišti dějí, nebo je třeba je udělat.

Change management je proces změny, která může přinést mnoho benefitů, pokud se udělá transparentně a přehledně. Zahrnuje několik oblastí, kde se mohou změny odehrát.

Při jakékoliv změně na pracovišti je důležité naslouchat zaměstnancům i zaměstnavateli. Je třeba ukázat, jaké výhody změna přinese, a vnímat podněty, které mohou ke změně přispět.

Pomůžeme vám jakékoliv změny řídit a přetlumočit zaměstnancům na všech úrovních.  

Výhody – Ať už se jedná o více meetingových místností, nebo o lepší kávu, je třeba zaměstnancům ukázat, že máte pro chystanou změnu dobrý důvod a povede k lepším pracovním podmínkám. 

Podněty – Mnoho důležitých informací se lze dozvědět přímo od zaměstnanců. Ptáme-li se na jejich potřeby a posloucháme-li jejich podněty, máme větší šanci udělat pozitivní změnu.

Renovace prostor – Pokud dochází k renovaci prostor, je třeba se postarat o všechny již zmíněné body. Důležitá je jasná a transparentní komunikace, udržení firemní kultury a vysvětlení, proč je změna užitečná. Když jsou změny komunikovány, je větší pravděpodobnost, že budou zaměstnanci změně otevřeni a budou se na ni třeba i těšit.

Technologie – Pokrok v oblasti technologie se neustále žene dopředu a je třeba s ní držet krok. Software – Může se například jednat o booking systém pro zaměstnance či informační platformy. 

Firemní kultura – U jakékoliv změny je třeba dbát na to, aby neutrpěla firemní kultura, to znamená, aby se zaměstnanci v nových barvách, monitorech a booking systémech neztratili a stále věděli, pro jakou firmu pracují. Toho lze dosáhnout mnoha způsoby.

- firemními předměty

- jasnou prezentací firemní kultury

- podporou přátelského firemního prostředí

- vzděláním zaměstnanců

Zaujala vás naše služba? 
Ozvěte se nám.

Jaroslav Plavec

Co-founder & Business Director

+420 775 123 579
ahoj@juiceup.cz